MAMAYA

mamaya
later


Magkita tayo mamaya.
Let's see each other later.


Mamaya mo nang gawin.
Do it later.


Mamaya mo na lang gawin.
Just do it later.


mamayang hapon
later this afternoon


mamayang gabi
later tonight