MAMAYA

 
mamaya
later

Magkita tayo mamaya.
Let’s see each other later.

Mamaya mo nang gawin.
Do it later.

 
Mamaya mo na lang gawin.
Just do it later.

Kita na lang tayo mamaya.
Let’s just see each other later.
= See you later.
 
 
mamayang hapon
later this afternoon

mamayang gabi
later tonight

 
SMS: ma2ya
 
Slang: mamats