UYA

This word is from the Spanish olla. It refers to an earthen jar with a narrow mouth.

Not commonly used in conversation.


MGA KAHULUGAN SA TAGALOG

uya: tapayan na maliit ang bibig

uya: sisidlan ng inuman na yari sa pagkit o luwad

Leave a Comment