UYA

uya: tapayan na maliit ang bibig

uya: sisidlan ng inuman na yari sa pagkit o luwad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *