UTOT

lagumpit; mabahong hangin na nanggagaling sa tumbong, kabag

utót
anal gas, intestinal gas, a fart

umutot
to fart, to pass gas, to break wind

Umutot ka!
You farted!

Umutot ka ba?
Did you fart?

Utot siya nang utot.
He/She just kept farting.

mabahong utot
a foul-smelling fart

malakas na utot
a “strong” fart = a loud fart

Ang lakas mong umutot!
You fart so loud!

Sinong umutot?
Who farted?