ULO

ulo
head

ulo ng katawan
head of the body

mainit ang ulo
to have a “hot” head

mainitin ang ulo
to be hotheaded

matigas ang ulo
hardheaded

malaki ang ulo
bigheaded, full of himself/herself

Masakit ang ulo ko.
My head hurts.


mangulo
to head, to preside

pangulo
president