ULO

 
ulo
head
 
 
ulo ng katawan
head of the body

 
mainit ang ulo
to have a “hot” head
 
mainitin ang ulo
to be hotheaded

matigas ang ulo
hardheaded
malaki ang ulo
bigheaded, full of himself/herself

Masakit ang ulo ko.
My head hurts.


 
mangulo
to head, to preside

pangulo
president