TRAPIKO

also trapik

trapiko
traffic

batas-trapiko
laws pertaining to vehicular traffic

kagutok sa trapiko
traffic jam
(not Tagalog, but Visayan in origin)

Sumunod tayo sa batas-trapiko.
Let’s follow traffic laws.

Malaking problema ang trapiko sa Pilipinas, lalo na sa Maynila.
Traffic is a big problem in the Philippines, especially in Manila.