TALAMAK

part of speech: adjective

 

talamak
serious, critical, hard to cure

talamak
fallen, prostate

talamak
addicted

talamak
drenched, infused


Ang katiwalian ay isang talamak na sakit ng lipunan.
Corruption is a serious disease of society.