KABAONG

 
kabaong
coffin, casket


kabaong ng kamatayan
coffin of death


kabaong ni Kamatayan
coffin of Death (death as a person)


kabaong na itim
black coffin


itim na kabaong
black coffin

Your Ad Here