BIGHANI

 
 
bighani
charm
 

nabighani
was charmed


Nabighani ako sa kanyang kagandahan.
I was charmed by her beauty.


Binighani mo ako.
You charmed me.


Buy a Tagalog Workbook

SUBSCRIBE TO UPDATES!