KO

This word is a pronoun.

ko
my, I

ang libro ko
= ang aking libro
my book

Continue reading “KO”


SIYA

Commonly pronounced these days as “shah”

siya
he, she, it

Continue reading “SIYA”

AKÓ   

Ang salitang “ako” ay pamalit sa pangalan o ngalan ng nagsasalita o unang panauhan.

akó
I, me

Ako ay tao.
I am a person.

Mahal mo ako.
You love me.

Ako rin.
Me too.

Ako ba?
Me?
The reference was to me?

Continue reading “AKÓ   “

KAMI

This is the exclusionary ‘we.’ Continue reading “KAMI”

NIYA

paari, isahan at panghuli

niya
his, her, its

Continue reading “NIYA”

MO

iyo

mo
your

 ang tatay mo
= ang iyong tatay
your father

ang lapis mo
= ang iyong lapis
your pencil

This Tagalog pronoun mo is used only when the ‘you’ is one person. If more than one person, use ninyo (n’yo).

Continue reading “MO”

IYO

sa iyo, mo

iyo
your, yours

Continue reading “IYO”

ALIN

This is a pronoun.

Alin?
Which?

Continue reading “ALIN”