LALAKE

mama, ginoo, katugon ng babae

lalake / lalaki
man, male, guy

lalakeng astig
tough guy

Continue reading “LALAKE”


MALAMIG

root word: lamig

malamig
cold

Continue reading “MALAMIG”

LAMIG

ginaw, kasalungat ng init; kawalang-bahala; kawalang-sigla

lamig
coldness

malamig
cold, cool

Continue reading “LAMIG”

LINGGO

Mother’s Day this year (2017) is on Sunday, May 14th.

This is likely influenced by the Spanish word domingo. The Malay word is minggu, from the Portuguese domingo.

The word linggo can mean ‘Sunday’ or ‘week.’
(To compare, the Spanish word for ‘week’ is semana.)

Linggo
Sunday

linggo
week

ngayong Linggo
this Sunday

katapusan ng linggo
end of the week

Continue reading “LINGGO”

DALAWA

dos, bilang na sinusundan ng ng tatlo

dalawa
two (2)

Continue reading “DALAWA”

HIRAM

bagay na kinuha sa kondisyong isasauli rin; hinalaw, binuod, kinuha, hinango (tulad ng mga bagay na pampanitikan)

hiram
something borrowed

Continue reading “HIRAM”

MALAYO

root word: layĆ², meaning ‘distance’

malayĆ²
far, distant

Continue reading “MALAYO”

Talk in Tagalog

usap
to talk / to discuss
to have a conversation

Mag-usap tayo.
Let’s talk.

Pag-usapan natin ito.
Let’s talk about this.
Let’s discuss this.

pakiusap
a request

May pakiusap ako.
I have a request.

Continue reading “Talk in Tagalog”