ANTOK

sandali ng pagdama ng pagtulog

antok
sleepiness

inaantok
sleepy

Inaantok ako.
I’m sleepy.

Inaantok ka ba?
Are you sleepy?

Continue reading “ANTOK”


TATLO

Araw ng Tatlong Hari (Three Kings’ Day) on January 6, 2017

Ang bilang na sumusunod sa dalawa.
The number that follows two.

Continue reading “TATLO”

LINGGO

This is likely influenced by the Spanish word domingo. The Malay word is minggu, from the Portuguese domingo.

The word linggo can mean ‘Sunday’ or ‘week.’
(To compare, the Spanish word for ‘week’ is semana.)

Linggo
Sunday

linggo
week

ngayong Linggo
this Sunday

katapusan ng linggo
end of the week

Continue reading “LINGGO”

MAMA

At least three different meanings for this word.

Continue reading “MAMA”

GAYA

Frequently alternated with kagaya.

gaya
imitation

gaya
like, similar

Continue reading “GAYA”

MUTA

maputing bagay na natitipon sa mata kung natutulog

Continue reading “MUTA”

LUTO

magluto: magsaing, magsalang, mangusina

luto
cooking, cuisine

lutong Pinoy
Filipino cooking, Philippine cusine

Ito ay niluto ng isang Pilipina.
This was cooked by a Filipina.

Continue reading “LUTO”

SUKO

hindi na lalaban, pagkilala ng pagkatalo

sukò
surrender

see: sumuko


isinuko
surrendered someone or something

Isinuko nila ang mga baril.
They surrendered the guns.


Iba pang kahulugan ng salitang suko: sayad ang tuktok o dulo ng gawing itaas; sukdol; abot

sukó: reaching the tip or top

Notice the difference in the accents on the second syllable of each differently defined word. The first meaning is more common.