NANINIIG

This is an archaic Tagalog word found in the Philippine literary classics like Florante at Laura and Ibong Adarna.

Continue reading “NANINIIG”


Florante at Laura

Florante at Laura is a Philippine literature classic written in the nineteenth century by Francisco Baltazar (1788-1862), better known by his pen name Balagtas. It is a romance in Tagalog verse. What earns it a distinguished place in the literary canon is that it was written in the most beautiful Tagalog at a time when the dominant language of educated Filipinos was Spanish. Balagtas wrote it while in prison in the 1830s.

Continue reading “Florante at Laura”

PANGIMBULO

This is not a word commonly used in modern Filipino conversation.

pangimbulo
envy, jealousy

Continue reading “PANGIMBULO”

Cay Celia (Kay Selya)

These verses are from Florante at Laura. Selya is the name by which Francisco Baltazar called his first love Maria Asuncion Rivera (MAR).

Continue reading “Cay Celia (Kay Selya)”

Florante at Laura (Buod)

Buod ng Florante at Laura

Ang kuwento ng Florante at Laura ay nagsisimula sa isang madilim na gubat sa may dakong labas ng bayang Albanya, malapit sa ilog Kositong na ang tubig ay makamandag. Dito naghihimutok ang nakataling Florante na inusig ng masamang kapalaran. Ang mga gunita niya ay naglalaro sa palagay niya ay nagtaksil na giliw na si Laura, sa kanyang nasawing ama, at kahabag-habag na kalagayan ng bayan niyang mahal.

Sa gubat ay nagkataong may naglalakad na isang Moro na nagngangalang Aladin. Narinig niya ang tinig ni Florante at dali-dali niya itong tinunton. Dalawang leon ang handang sumakmal sa lalaking nakatali. Pinatay ni Aladin ang dalawang mababangis na hayop at kanyang kinalagan at inalagaan si Florante hanggang sa muling lumakas. Continue reading “Florante at Laura (Buod)”

Florante at Laura (Tauhan)

Ang kasaysayan ng FLORANTE AT LAURA ay nakabatay sa mga sumusunod na tauhan:

FLORANTE… Anak ni Duke Briseo at Prinsesa Floresca.

LAURA… Anak ni Haring Linseo. Katipan ni Florante.

ADOLFO… Ang buhóng sa istoryang ito.

MENANDRO… Ang tapat na kaibigan ni Florante. Continue reading “Florante at Laura (Tauhan)”

SAWI

walang-palad, kulang-palad; walang suwerte; minamalas; di-tagumpay

sawî
to die or suffer misfortune

kasawian
death, misfortune

sawing-palad
unlucky, unfortunate

sa loob at labas ang bayan kong sawi
within and outside my unfortunate country

Continue reading “SAWI”

Francisco Baltazar (Balagtas)

Francisco Baltazar (Balagtas), 1788-1862

Mula sa maralitang angkan sa nayon ng Panginay, bayan ng Bigas, lalawigang Bulakan, si Francisco Baltazar ay umakyat sa pinakamataas na luklukan ng mga manunulang Pilipino, nakapag-aral ng kanones, batas sa pananampalataya, naging bantog na mandudula, naging Tenyente Mayor at Huwes de Sementera sa Udyong, Bataan, at nahirang na dalubhasa sa hukuman ng nabanggit na lalawigan.

Ipinanganak noon ika-2 ng Abril ng taong 1788, at anak nina Juana de la Cruz at Juan Baltazar, si Francisco sa gulang na labing-isang taon ay natutuhan na ang mga biyaya ng karunungang dapat ituro ng kanyang bayan. Ang pambihirang katalinuhang ipinamalas ni Francisco ay siyang nagbunsod sa kanyang mga magulang na siya’y iluwas sa Maynila upang sa ilalim ng anumang kaparaanan ay makapagpatuloy ng pag-aaral.

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga katha ni Balagtas:

1. Orosoman at Zafiro, isang komedyang may apat na yugto

2. Don Nuno at Selinda, isang komedyang may tatlong yugto

3. Auredato at Astrome, isang komedyang may talong yugto

4. Clara Belmoro, isang komedyang may tatlong yugto

5. Abdal at Miserean, isang komedyang itinanghal sa Abukay noong 1859

6. Bayaceto at Dorlisca, isang komedyang may tatlong yugto na itinanghal sa Udyong noong ika-29 ng Setyembre ng 1857

7. Almansor at Rosalina, isang komedyang itinanghal sa Udyong nang kaarawan ng pista ng bayan, ika-8 ng Mayo ng 1841, sa loob ng labindalawang araw na ang pagtatanghal ay sinimulan sa ika-2 ng hapon hanggang ika-7 ng gabi

8. La India Elegante y El Negrito Amante, isang sayneteng may isang yugto lamang at itinanghal sa Udyong noong ika-8 ng Mayo ng taong 1861, isang taon bago namatay ang makata. Ang mga tauhan sa dulang ito ay hango sa dalawang alila ng bahay ng mga Baltazar, na talagang ang ngalan ay Minanggi, isang mabuting mang-aawit, at saka sa Toming na ita, na halos palaki sa bahay ng mga Baltazar din.

Ang mga akdang iyan ay hango sa tala ni G. Hermenegildo Cruz na kumatha ng “Kung Sino ang Kumatha ng Florante.”

Continue reading “Francisco Baltazar (Balagtas)”