September in Tagalog

The Filipino word Setyembre comes from the Spanish word septiembre.

Setyembre
September

Continue reading “September in Tagalog”


TANONG

tanong
question

May tanong ako.
I have a question.

Continue reading “TANONG”

‘August’ in Tagalog

ika-walong buwan ng taon
eighth month of the year

Agosto
August

sa Agosto
in August

sa buwan ng Agosto
in the month of August

sa ika-apat ng Agosto
on the fourth of August

sa unang araw ng Agosto
on the first day of August

sa unang Lunes ng Agosto
on the first Monday of August

sa huling araw ng Agosto
on the last day of August

sa huling linggo ng Agosto
on the last week of August

buwan ng Agosto
month of August

Continue reading “‘August’ in Tagalog”

AGOSTO

Agosto
August

Buwan ng Wikang Pambansa sa Pilipinas
National Language Month in the Philippines

Continue reading “AGOSTO”

SEKSI

seksi
sexy, hot

Seksi ba ako?
Am I sexy?

Ang seksi mo!
You’re so hot.

Seksing seksi.
Very sexy.

Continue reading “SEKSI”