SUROT

 
surot
bedbug
 
sinurot
to be infested with bedbugs

May surot sa hinagaan ko.
There were bedbugs where I lay.


Hindi lang sa kama, pati silya sa sinehan may surot.
Not just beds, even seats at the movie theater have bedbugs.