SIPSIP

 
 
sipsip (verb)
sip, suck
 
Sipsipin mo ito.
Suck this.
 

Sipsipin muna ang ulo ng hipon bago itapon.
Suck the shrimp’s head first before throwing away. 


sipsip (noun)
a sycophant

 

Sipsip ang estudyanteng iyan.

That student is a suckup.