SIPSIP

sipsip (verb)
sip, suck

Sipsipin mo ito.
Suck this.

Sipsipin muna ang ulo ng hipon bago itapon.
Suck the shrimp’s head first before throwing away.


sipsip (noun)
a sycophant

Sipsip ang estudyanteng iyan.
That student is a suckup.