SIMANGOT

 
simangot
frown, pout

nakasimangot
is frowning, pouting

simangutan
to frown at, scowl

Nakasimangot na naman siya.
He/She is frowning again.

Bakit ka nakasimangot?
Why are you frowning?


Bawal ang nakasimangot dito.
Frowners are prohibited here.