SEKSI

 

seksi
sexy, hot

Seksi ba ako?
Am I sexy?

Seksing seksi.
Very sexy.

Sinong mas seksi?
Who’s sexier?

Seksi ako.
I’m hot.

Mas seksi ako.
I’m hotter.

Si Sam ang pinaka-seksi.
Sam’s the sexiest.

Mas seksi ang nanay mo.
Your mom’s hotter.

Ang seksi ng ate mo.
Your older sister’s so hot.

Ang seksi ng kapatid mong babae.
Your younger sister’s so hot.

Ang seksi mo!
You’re so hot.

seksing babae
a hot woman

seksing lalaki
a hot man

seksing Pinay
a sexy Filipina

mga seksing Pilipina
sexy Filipinas

seksing Pinoy
a sexy Filipino

mga seksing Pilipino
sexy Filipinos

Seksi ng tatay mo.
You’re dad’s hot.

paseksihan
competition to see who’s the sexiest

paseksihan ng asawa
competition to see whose wife or husband is the sexiest