SAMPALOK

Bunga ng Sampalok (Tamarind Fruit)

Scientific name: Tamarindus indica
 

sampalok
tamarind


Tamarind is arguably the most popular souring agent used in the widely eaten Filipino dish sinigang. The tree’s leaves are also used for such stews.

The tamarind fruit is also popularly candied.

sinampalukan
cooked with tamarind

sampal alok
slap, then offer

Ang sampalok ay isang uri ng punongkahoy na maasim ang bunga. Tinatawag itong tamarindo ng mga nagsasalita ng Espanyol.