SALI

 
 
sali
to join
 
Sumali ka.
Join in.

Sumali ka sa amin.
Join us.

 

Bakit hindi ka sumali sa kanila?

Why didn’t you join them?
 
 
Gusto mo bang sumali?
Do you want to join?
 
Kasali ako.
I’m included

Sinali nila ako.
They included me.