SAGING

Saging: Philippine Banana

saging
banana

puso ng saging
banana heart, banana bud

dahon ng saging
banana leaf

bulaklak ng saging
banana flowers, banana blossoms

ubod ng saging
banana pith

balat ng saging
banana skin, banana peel

Balatan mo ang saging.
Peel the banana.

Local banana varieties in the Philippines: latundan, lakatan, senyorita, morado (red), saba (fat cooking banana)

Filipino dishes with banana as ingredient: maruya, pochero, minatamis