SAGING

 

saging
banana


puso ng saging
banana heart, banana bud
 
 
dahon ng saging
banana leaf


bulaklak ng saging
banana flowers, banana blossoms


ubod ng saging
banana pith


balat ng saging
banana skin, banana peel


Balatan mo ang saging.
Peel the banana.


Local banana varieties in the Philippines: latundan, lakatan, senyorita, saba

Filipino dishes with banana as ingredient: maruya, pochero, minatamis


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!