REKLAMO

 
reklamo
complaint
 
 
Sasampahan sila ng reklamo.
A complaint will be filed against them. 
 
 
reklamador
complainer
 
mareklamo
prone to complain

Huwag kang magreklamo.
Don’t be so complaining.

Lagi silang nagrereklamo.
They’re always complaining.


 
Related Tagalog words: angal, hinaing