Vocabulary List: Politics & Government

pulitika
politics

gobyerno
government

pamahalaan
government

katiwalian
corruption

suhol
bribe

lagay
bribe

Kailangan ng lagay.
A bribe is needed.