Official Holidays in the Philippines 2017

Labor Day in the Philippines is celebrated ever year on May 1st, which in 2017 falls on a Monday.

Continue reading “Official Holidays in the Philippines 2017”


Government Terms

The native Tagalog word for “government” is pamahalaan. The Spanish-derived Filipino word is gobyerno.

  Republika ng Pilipinas
Republic of the Philippines

Continue reading “Government Terms”

Law on Philippine National Flag

R.A. No. 8491 is known as the “Flag and Heraldic Code of the Philippines.”

Sections 1 to 34  explain the Philippine National Flag’s design and when, where and how it should be displayed.

Continue reading “Law on Philippine National Flag”

Philippine Bill of Rights

The Philippine Bill of Rights is in Article III of the 1987 Constitution.

Many of our visitors are interested in Section 7. Here it is in Filipino (Tagalog) translation:

SEKSYON 7. Dapat kilalanin ang karapatan ng taong-bayan na mapagbatiran hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa tanán. Ang kaalaman sa mga opisyal na rekord, at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon, o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng mga katakdaang maaaring itadhana ng batas.

Continue reading “Philippine Bill of Rights”

Official Holidays in the Philippines 2016

December 30 and 31 are holidays. So is January 2, 2017.

Rizal Day is on 12/30 (Friday).

Continue reading “Official Holidays in the Philippines 2016”

Mga Kalihim (Cabinet Secretaries)

Mga Kagawaran at Kalihim ng Pamahalaang Pilipinas

This page is currently being updated due to the transition to the new administration under President Rodrigo Duterte in mid-2016. There are still a few departments that need to be added.

Gabinete ng Pilipinas

Ang mga kalihim ng Gabinete ay inaatasang payuhan ang Pangulo sa iba’t ibang gawain ng estado.

Continue reading “Mga Kalihim (Cabinet Secretaries)”

Law on the Philippine National Anthem

In May 2009, the Philippines was abuzz about Martin Nievera’s rendition of the Filipino national anthem before the Manny Pacquiao and Ricky Hatton boxing match in the United States.  A few commentators opined that his take on the song was a violation of Philippine law, specifically Section 37 of the Flag and Heraldic Code of the Philippines (R.A. 8491) .

Continue reading “Law on the Philippine National Anthem”

Citizenship in the Philippine Constitution

This is a side-by-side presentation of Article IV of the 1987 Philippine Constitution in the Filipino language and in English.

Continue reading “Citizenship in the Philippine Constitution”