TULA: Nahawakan Ko Rin

Ito ay halimbawa ng tulang pasalaysay.

Continue reading “TULA: Nahawakan Ko Rin”


Poem: Kay Ama (To Father)

Father’s Day 2017 is on Sunday, June 18.

Read a Tagalog poem dedicated by a Filipina poet to her father!
Continue reading “Poem: Kay Ama (To Father)”

TULA: Ang Katam at Ang Kikil

Continue reading “TULA: Ang Katam at Ang Kikil”

Sa Gabi ng Isang Piyon

In the Night of a Peon is a Tagalog poem written by Lamberto E. Antonio in 1946. It is about the life of a Filipino laborer.

Continue reading “Sa Gabi ng Isang Piyon”

May Mga Tugtuging Hindi Ko Malimot

This Tagalog poem was written in the early 20th century by the prolific Filipino poet Jose Corazon de Jesus.

Continue reading “May Mga Tugtuging Hindi Ko Malimot”

Multo sa Apoy ng Isang Imno

— Teo S. Baylen

Continue reading “Multo sa Apoy ng Isang Imno”

(Tula) Ang Bagong Pag-asa

Ang Bagong Pag-asa
Estela Canama Continue reading “(Tula) Ang Bagong Pag-asa”

Tula at Manlilikha

Si Manuel Car. Santiago, isa sa mga pangunahing makata ng Tagalog ay naghanda ng isang katipunan ng mga tula, ang BUHAY AT IPA PANG MGA TULA. Isa sa mga tulang nakapaloob doon ay may pamagat na “Tula at Manlilikha.” Narito ang kabuuan ng nabanggit na tula: Continue reading “Tula at Manlilikha”