Ang Batang Palaboy na Nilasing ng Mga Sanggano

Ang tulang ito ay isinulat ni Federico Licsi Espino, Jr.

Continue reading “Ang Batang Palaboy na Nilasing ng Mga Sanggano”


Pag-ibig ng Ina (Love of a Mother)

The poet wrote these Tagalog verses as part of a longer poem dedicated to his dear mother who had passed away.

Continue reading “Pag-ibig ng Ina (Love of a Mother)”

Bagong Taon (New Year’s Poem)

Bagong Taon (New Year) is a short Tagalog poem from the early 20th century.
Continue reading “Bagong Taon (New Year’s Poem)”

Tula: Pagbabagong Buhay

Halaman mang lanta kapag pinagpala,
ang sanga at dahon ay nananariwa,
gaya rin ng isang nanlalabong tala,
paglipas ng dilim, ilaw na sa diwa.

Continue reading “Tula: Pagbabagong Buhay”

TULA: Ang Salapi

Arguably the most insightful poem written in any language about the nature of money. Penned in Tagalog by the prolific Filipino poet Jose Corazon de Jesus.

Continue reading “TULA: Ang Salapi”

The Famous Poem ‘Trees’ in Tagalog

Rufino Alejandro’s Tagalog translation of Joyce Kilmer’s famous English poem “Trees” Continue reading “The Famous Poem ‘Trees’ in Tagalog”

Filipino Love Poetry

Filipinos refer to a ‘love poem’ as tula sa pag-ibig, tula ng pag-ibig or tulang pag-ibig.

tula ng pag-ibig
poem of love

tulang pag-ibig
love poem

tula sa pag-ibig
poem on love

Here is a partial list of Tagalog poems available for reading on this website:

Continue reading “Filipino Love Poetry”

TULA: Pasko Na!

This Christmas poem was written in Tagalog by Benigno Zamora in 1904.

Continue reading “TULA: Pasko Na!”