Bituin at Panganorin

A relatively short love poem written in Tagalog by Jose Corazon de Jesus.

Continue reading “Bituin at Panganorin”


Sa Daigdig Ng Metapora

Ang tulang ito ay isinulat ni Rio Alma.

Continue reading “Sa Daigdig Ng Metapora”

Mga Tanaga

Iilan sa Napakaraming Mga Tanaga na Isinulat ni Lamberto E. Antonio

Continue reading “Mga Tanaga”

Tulang Sinulat sa Pamamaraang Hapones

Limang Maiiikling Tulang Sinulat ni Lamberto E. Antonio sa Pamamaraang Hapones

Continue reading “Tulang Sinulat sa Pamamaraang Hapones”

TULA: Kahit Saan

This Tagalog poem was written by the prolific Filipino lyric poet José Corazón de Jesús. It can be translated into English as “No Matter Where.”
Continue reading “TULA: Kahit Saan”

TULA: Unang Damdamin

This four-stanza Tagalog poem is from the early 20th century.

Continue reading “TULA: Unang Damdamin”

TULA: Ang Abaniko Mo

This Tagalog poem is from the early 20th century.

Continue reading “TULA: Ang Abaniko Mo”

TULA: Ang Mga Mata Mo

In this short Tagalog poem, the poet is addressing a woman and rhapsodizing about her stunningly beautiful eyes.

Continue reading “TULA: Ang Mga Mata Mo”