To My Muse by Jose Rizal

The following is part of a series of nineteen verses published in La Solidaridad for which Jose Rizal used his favorite pen name of Laong Laan. Continue reading “To My Muse by Jose Rizal”


2008 Carlos Palanca Awards Winners List

This lists only those Filipino writers who wrote in Tagalog. Other honors were also awarded to those who wrote in English and in non-Tagalog languages such as Cebuano, Hiligaynon and Iluko.

Continue reading “2008 Carlos Palanca Awards Winners List”

2009 Carlos Palanca Awards Winners List

Foreigners might find it strange that there is no “Tagalog” Division. The national language is referred to as “Filipino” in the 1987 Constitution.

Filipino Division

DULANG MAY ISANG YUGTO
1st – Layeta P. Bucoy (“Doc Resureccion: Gagamutin ang Bayan”)
2nd – Liza C. Magtoto (“Paigan”)
3rd – Jose Dennis C. Teodosio (“Asunto”)

SANAYSAY
1st – Reuel Molina Aguila (“Ngunit Wala  Akong Litrato Noong Nasa Kolehiyo Ako”)
2nd – Jing Panganiban-Mendoza (“Kumander”)
3rd – Domingo G. Landicho, Ph. D (“Kamay”)

TULANG ISINULAT PARA SA MGA BATA
1st – Eugene Y. Evasco (“May Tiyanak sa Loob ng Aking Bag”)
2nd – Jesus M. Santiago (“Kuwentong Matanda, Bersong Bata”)
3rd – Michael M. Coroza (“Munting Daigdig ng Dalit at Awit”)

KABATAAN ESSAY
1st – Axcel L. Trinidad (“Si Ate Elsa, Si Aling Carmen, at Ako Laban sa mga Nangungunang Bansa sa Mundo”)
2nd – Johanna Rose E. Calisin (“Nagkakaisang Isip, Damdamin at Lakas”)
3rd – Maya Victoria S. Rojas (“Humabol Ka, Pilipino!”)

DULANG GANAP ANG HABA
1st – Rodolfo C. Vera (“Ismail at Isabel”)
2nd – Reuel Molina Aguila (“Sa Kanto ng Wakas at Katotohanan Ext.”)
3rd – Sir Anril P. Tiatco (“Miss Dulce Extranjera”)

MAIKLING KUWENTO
1st – No Winner
2nd – Rogelio Braga (“MGA”)
3rd – Jimmuel C. Naval (“Ang Kamatayan ng Isang Linggo”)

TULA
1st – Reagan R. Maiquez (“Ilang Sandali Makalipas ang Huling Araw ng Mundo”)
2nd – Alwynn C. Javier (“Yaong Pakpak na Binunot sa Akin”)
3rd – Charles B. Tuvilla (“Sambutil na Daigdig sa Ilalim ng Pilik”)

MAIKLING KUWENTONG PAMBATA
1st – Genaro R. Gojo Cruz (“Mahabang-mahabang-mahaba”)
2nd – Michael M. Coroza (“Ang mga Kahon ni Kalon”)
3rd – Milagros B. Gonzales (“Ang Nanay Kong Lola”)

DULANG PAMPELIKULA
1st – Seymour Barros Sanchez & Christian M. Lacuesta (“Hiwaga”)
2nd – Jerry B. Gracio (“Muli”)
3rd – Enrique Ramos (“Moonlight Over Baler”)

Continue reading “2009 Carlos Palanca Awards Winners List”