The Miraculous Cow

This is a Tagalog story recorded in English in the early 20th century. This tale may strike Western sensibilities as mean, but making fun of “simple folk” is not uncommon in Filipino oral stories. It’s a moral story on cleverness contrasted with the stupidity of believing in superstition. Continue reading “The Miraculous Cow”


Kulang ang Kahapon at Bukas

Tagalog Love Poem by Annalyn Madali

Continue reading “Kulang ang Kahapon at Bukas”

The Clever Husband and Wife

This Filipino folktale is said to have been derived from the Arabian “1001 Nights.”  Here it is in English as recorded in the early 20th century.


Pedro had been living as a servant in a doctor’s house for more than nine years. He wanted very much to have a wife, but he had no business of any kind on which to support one. Continue reading “The Clever Husband and Wife”

SONA 2009

Ano ang SONA?

State of the Nation Address

Ito ay ang pagharap ng pangulo sa sambayanan upang iulat ang kalagayan ng bansa.

Ninth State of the Nation Address Given by Gloria Macapagal Arroyo on the Opening of the 3rd Regular Session of the 14th Congress of the Philippines. Delivered on July 27, 2009, at the Batasang Pambansa in Quezon City.

Continue reading “SONA 2009”

To My Muse by Jose Rizal

The following is part of a series of nineteen verses published in La Solidaridad for which Jose Rizal used his favorite pen name of Laong Laan. Continue reading “To My Muse by Jose Rizal”

2008 Carlos Palanca Awards Winners List

This lists only those Filipino writers who wrote in Tagalog. Other honors were also awarded to those who wrote in English and in non-Tagalog languages such as Cebuano, Hiligaynon and Iluko.

Continue reading “2008 Carlos Palanca Awards Winners List”

2009 Carlos Palanca Awards Winners List

Foreigners might find it strange that there is no “Tagalog” Division. The national language is referred to as “Filipino” in the 1987 Constitution.

Filipino Division

DULANG MAY ISANG YUGTO
1st – Layeta P. Bucoy (“Doc Resureccion: Gagamutin ang Bayan”)
2nd – Liza C. Magtoto (“Paigan”)
3rd – Jose Dennis C. Teodosio (“Asunto”)

SANAYSAY
1st – Reuel Molina Aguila (“Ngunit Wala  Akong Litrato Noong Nasa Kolehiyo Ako”)
2nd – Jing Panganiban-Mendoza (“Kumander”)
3rd – Domingo G. Landicho, Ph. D (“Kamay”)

TULANG ISINULAT PARA SA MGA BATA
1st – Eugene Y. Evasco (“May Tiyanak sa Loob ng Aking Bag”)
2nd – Jesus M. Santiago (“Kuwentong Matanda, Bersong Bata”)
3rd – Michael M. Coroza (“Munting Daigdig ng Dalit at Awit”)

KABATAAN ESSAY
1st – Axcel L. Trinidad (“Si Ate Elsa, Si Aling Carmen, at Ako Laban sa mga Nangungunang Bansa sa Mundo”)
2nd – Johanna Rose E. Calisin (“Nagkakaisang Isip, Damdamin at Lakas”)
3rd – Maya Victoria S. Rojas (“Humabol Ka, Pilipino!”)

DULANG GANAP ANG HABA
1st – Rodolfo C. Vera (“Ismail at Isabel”)
2nd – Reuel Molina Aguila (“Sa Kanto ng Wakas at Katotohanan Ext.”)
3rd – Sir Anril P. Tiatco (“Miss Dulce Extranjera”)

MAIKLING KUWENTO
1st – No Winner
2nd – Rogelio Braga (“MGA”)
3rd – Jimmuel C. Naval (“Ang Kamatayan ng Isang Linggo”)

TULA
1st – Reagan R. Maiquez (“Ilang Sandali Makalipas ang Huling Araw ng Mundo”)
2nd – Alwynn C. Javier (“Yaong Pakpak na Binunot sa Akin”)
3rd – Charles B. Tuvilla (“Sambutil na Daigdig sa Ilalim ng Pilik”)

MAIKLING KUWENTONG PAMBATA
1st – Genaro R. Gojo Cruz (“Mahabang-mahabang-mahaba”)
2nd – Michael M. Coroza (“Ang mga Kahon ni Kalon”)
3rd – Milagros B. Gonzales (“Ang Nanay Kong Lola”)

DULANG PAMPELIKULA
1st – Seymour Barros Sanchez & Christian M. Lacuesta (“Hiwaga”)
2nd – Jerry B. Gracio (“Muli”)
3rd – Enrique Ramos (“Moonlight Over Baler”)

Continue reading “2009 Carlos Palanca Awards Winners List”