TULA: Ang Buhok Mo (Your Hair)

In this short Tagalog poem, the poet is addressing a woman and rhapsodizing about her beautiful, fragrant long hair.
Continue reading “TULA: Ang Buhok Mo (Your Hair)”


Maikling Tula ng Pag-ibig

Halimbawa ng Maikling Tula ng Pag-ibig

This short Tagalog poem was written by Clodualdo del Mundo. It was inspired by the Japanese haiku form.

Continue reading “Maikling Tula ng Pag-ibig”

Florante at Laura (Buod)

Buod ng Florante at Laura

Ang kuwento ng Florante at Laura ay nagsisimula sa isang madilim na gubat sa may dakong labas ng bayang Albanya, malapit sa ilog Kositong na ang tubig ay makamandag. Dito naghihimutok ang nakataling Florante na inusig ng masamang kapalaran. Ang mga gunita niya ay naglalaro sa palagay niya ay nagtaksil na giliw na si Laura, sa kanyang nasawing ama, at kahabag-habag na kalagayan ng bayan niyang mahal.

Sa gubat ay nagkataong may naglalakad na isang Moro na nagngangalang Aladin. Narinig niya ang tinig ni Florante at dali-dali niya itong tinunton. Dalawang leon ang handang sumakmal sa lalaking nakatali. Pinatay ni Aladin ang dalawang mababangis na hayop at kanyang kinalagan at inalagaan si Florante hanggang sa muling lumakas. Continue reading “Florante at Laura (Buod)”

Cay Celia (Kay Selya)

These verses are from Florante at Laura. Selya is the name by which Francisco Baltazar called his first love Maria Asuncion Rivera (MAR).

Continue reading “Cay Celia (Kay Selya)”

Florante at Laura

Florante at Laura is a Philippine literature classic written in the nineteenth century by Francisco Baltazar (1788-1862), better known by his pen name Balagtas. It is a romance in Tagalog verse. What earns it a distinguished place in the literary canon is that it was written in the most beautiful Tagalog at a time when the dominant language of educated Filipinos was Spanish. Balagtas wrote it while in prison in the 1830s.

Continue reading “Florante at Laura”

Gubat na Mapanglaw

This excerpted poem is from Florante at Laura.

Continue reading “Gubat na Mapanglaw”

Tagalog-English translation of Florante at Laura

Translation of excerpted poem by Filipino poet Rolando Tinio. In the original Tagalog text by Balagtas, it is Gubat na Mapanglaw.

Continue reading “Tagalog-English translation of Florante at Laura”

TULA: Ang Salapi

Arguably the most insightful poem written in any language about the nature of money. Penned in Tagalog by the prolific Filipino poet Jose Corazon de Jesus.

Continue reading “TULA: Ang Salapi”