Pag-ibig ng Ina (Love of a Mother)

The poet wrote these Tagalog verses as part of a longer poem dedicated to his dear mother who had passed away.

Continue reading “Pag-ibig ng Ina (Love of a Mother)”


Poem: Ang Halik ni Ina (Mother’s Kiss)

In this short Tagalog poem, the poet is comparing his mother’s kiss to dew on a flower. He describes her kiss as hope in the heart, light to an unclear mind.

Continue reading “Poem: Ang Halik ni Ina (Mother’s Kiss)”

Poem: Ang Aking Ina (My Mother)

The poet wrote these Tagalog verses in the early 20th century as part of a longer poem dedicated to his mother.

Poem: Kay Ama (To Father)

Father’s Day 2017 is on Sunday, June 18.

Read a Tagalog poem dedicated by a Filipina poet to her father!
Continue reading “Poem: Kay Ama (To Father)”

Tagalog Proverbs – Animals

Mga salawikaing may kaugnayan sa hayop.
Tagalog proverbs that are related to animals.

Continue reading “Tagalog Proverbs – Animals”

TULA: Ang Buhok Mo (Your Hair)

In this short Tagalog poem, the poet is addressing a woman and rhapsodizing about her beautiful, fragrant long hair.
Continue reading “TULA: Ang Buhok Mo (Your Hair)”

Maikling Tula ng Pag-ibig

Halimbawa ng Maikling Tula ng Pag-ibig

This short Tagalog poem was written by Clodualdo del Mundo. It was inspired by the Japanese haiku form.

Continue reading “Maikling Tula ng Pag-ibig”

Florante at Laura (Buod)

Buod ng Florante at Laura

Ang kuwento ng Florante at Laura ay nagsisimula sa isang madilim na gubat sa may dakong labas ng bayang Albanya, malapit sa ilog Kositong na ang tubig ay makamandag. Dito naghihimutok ang nakataling Florante na inusig ng masamang kapalaran. Ang mga gunita niya ay naglalaro sa palagay niya ay nagtaksil na giliw na si Laura, sa kanyang nasawing ama, at kahabag-habag na kalagayan ng bayan niyang mahal.

Sa gubat ay nagkataong may naglalakad na isang Moro na nagngangalang Aladin. Narinig niya ang tinig ni Florante at dali-dali niya itong tinunton. Dalawang leon ang handang sumakmal sa lalaking nakatali. Pinatay ni Aladin ang dalawang mababangis na hayop at kanyang kinalagan at inalagaan si Florante hanggang sa muling lumakas. Continue reading “Florante at Laura (Buod)”