Philippine Government Departments

Mga Kagawaran ng Gobyerno ng Pilipinas

 

Kagawaran ng Agham at Teknolohiya
Department of Science and Technology (DOST)  

 Kagawaran ng Edukasyon
Department of Education (DepEd)

 Kagawaran ng Enerhiya
Department of Energy

 Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal
Department of the Interior and Local Government (DILG) 

Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad
Department of Social Welfare and Development (DSWD) 

Kagawaran ng Kalakalan at Industriya
Department of Trade and Industry (DTI) 

Kagawaran ng Kalusugan
Department of Health (DOH) 

Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Kayamanan
Department of Environment and Natural Resources (DENR) 

Kagawaran ng Katarungan
Department of Justice (DOJ) 

 Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan
Department of Public Works and Highways (DPWH)  

 Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala
Department of Budget and Management (DBM)  

 Kagawaran ng Paggawa at Empleyo
Department of Labor and Employment (DOLE) 

Kagawaran ng Pagsasaka
Department of Agriculture (DA) 

 Kagawaran ng Pananalapi
Department of Finance (DOF) 

 Kagawaran ng Repormang Pansakahan
Department of Agrarian Reform (DAR) 

 Kagawaran ng Tanggulang Pambansa
Department of National Defense (DND) 

Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon
Department of Transportation and Communications (DOTC)

Kagawaran ng Turismo
Department of Tourism (DOT) 


 Kagawaran ng Ugnayang Panlabas
Department of Foreign Affairs (DFA)