PAYAT

payat
thin, slender

payatot
skinny

mamayat
to become thin

nangayayat
became thin

namayat
to grow thin

Namayat siya.
He/She grew thin.

pumayat
became thin

Pumayat ka!
You’ve become thin!
= You’ve lost weight.

payat at mataba
thin and fat

Ang kasalungat ng payat ay mataba.

The opposite of thin is fat.