PANTAS

This is not a common word in conversation.


pantas

wise person

pantas
scholar

pantas
scholarly, erudite

pantas-wika
linguist, philologist


Dumating ang lahat ng pantas, ngu­nit walang nakabasa ng sulat sa pader.
All the wise men came, but no one could read the writing on the wall.