PANGINOON

root word: noon

 
Panginoon
Lord

Panginoong Diyos
Lord God

 
 

 

Pagpapakita ng Diyos

Manifestation of God 
= Epiphany
 
Epipanya
Epiphany
 

kapistahan ng Tatlong Haring Mago tuwing Enero 6
feaste of the Three Kings every 6th of January