PANDIWA

root word: diwa

 
pandiwa
verb

mga pandiwa
verbs

pandiwang palipat
transitive verb

pandiwang di-palipat
intransitive verb

pandiwang katawanin (obsolete term)
intransitive verb

pandiwang pangatnig
copula, linking verb


Ano ang pandiwa?

What is a verb?


Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o kalagayan.
A verb is a word that denotes action or state of being.