PAMANTASAN

root word: taas

pamantasan
university

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM)
University of the City of Manila

Pamantasan ng Asya at Pasipiko
University of Asia and the Pacific

Pamantasang Ateneo de Manila
Ateneo de Manila University


The Spanish-derived word Unibersidad is also commonly used.

Unibersidad ng Santo Tomas (UST)
University of Santo Tomas