PAMANTASAN

root word: taas
 
 
pamantasan
university

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM)
University of the City of Manila

Pamantasan ng Asya at Pasipiko
University of Asia and the Pacific

 
The Spanish-derived word Unibersidad is also commonly used.

Unibersidad ng Santo Tomas (UST)
University of Santo Tomas