PAKSIW

Paksiw refers to a Filipino culinary method and dish in which fish or meat is cooked in vinegar, garlic and salt.

Paksiw na Galunggong

paksiw na isda
fish stewed in vinegar

sukà
vinegar

paksiw na bangus
milkfish vinegar stew

paksiw na lechon
roasted pork stewed in vinegar


Paksiw na Bangus (Milkfish)

Gilitin ang bangus na may kaliskis at hugasang mabuti.

Lagyan ng isang bahagi ng sukang maasim at dalawang bahagi ng tubig. Timplahan ng asin, lagyan ng dahong sili o bunga kaya, o usbong ng alagaw.