PAHINGA

root word: hinga
 
 
pahinga
rest, relaxation, day off
 
araw ng pahinga
day of rest (rest day, rd)
 
Kailangan ang araw ng pahinga mo?
When’s your day of rest?

 

namamahinga
resting

Magpahinga ka muna.
First rest a while.

 
Magpahinga ka na.
Rest already.

 

Kailangan kong magpahinga.
I need to rest.

Gusto mo bang magpahinga?
Do you want to rest?

 

Magpapahinga ka ba bukas?
Will you be resting tomorrow? 

 


Magpapahinga ako mamayang gabi.
I’ll rest later tonight. 
 
 
Nagpahinga ako kahapon.
I rested yesterday.