PAGKATAPOS

root word: tapos
 
 
pagkatapos
after, afterwards

pagkatapos kumain
after eating

pagkatapos mag-almusal
after having breakfast

Inantok ako pagkatapos kong uminom ng gatas.
I got sleepy after drinking milk.
 
Humusay ako pagkatapos mag-ensayo.
I got better after practicing.

Yumabang si Ana pagkatapos niyang magkapera.
Ana became boastful after she came into money.

Ang kasalungat ng salitang pagkatapos ay bago.
The opposite of the word afterward is before.