PAALALA

root word: alala

paalala
reminder

mga paalala
reminderS

Paalala lang.
Just a reminder.

 

Paalala ko sa iyo.
My reminder to you.