PAA

paa
foot

 

mga paá
feet

paá ng hayop

animal’s foot, paw

paá ng manok

chicken feet

bakas ng paa
footprint, foot print

Ilan ang paa ng aso?
How many feet does a dog have?

nagpaa
went barefoot

Huwag kang magpaa.
Don’t go barefoot.


paanan
the base

paa ng bundok
foot of the mountain


not so common:

daliri sa paá

toe

mga daliri sa paá

toes