Nursery Song: Ako ay May Lobo

 TAGALOG SONG LYRICS ENGLISH TRANSLATION

Ako ay may lobo
Lumipad sa langit
‘Di ko na nakita
Pumutok na pala

 

 

I had a balloon
It flew to the sky
Never saw it again
Turns out it popped

Sayang ang pera ko
Binili ng lobo
Sa pagkain sana
Nabusog pa ako
My money went to waste
Buying that balloon
If I had bought food
I would be full instead.