NOBELA

from the Spanish novela

nobela
novel

The native Tagalog word for ‘novel’ is kathambuhay, but Filipinos prefer to use nobela.

 

nobelang Pilipino
Filipino novel

Magbigay ng mga halimbawa ng nobelang Pilipino.
Give examples of Filipino novels.

Noli Me Tangere, El Filibusterismo, Banaag at Sikat, Luha ng Buwaya….

Magbigay ng isang uri ng nobela.
Give a type of novel.

nobelang romansa
romance novel

Ano-ano ang mga elemento ng nobela?
What the the elements of a novel?


tagpuan, tauhan, banghay, pananaw, tema, damdamin, pamamaraan, pananalita, simbolismo
setting, characters, plot, point of view, theme, tone, style, dialogue