NANA

malapot na bagay na nasa sugat na nagnanaknak

nana
pus

nagnana
developed pus

Nagnana ang sugat.
The wound became infected and pus-filled.

Nagnanana ang sugat.
The wound is becoming infected and pus-filled.