Pobreng Manananggot

This is not a Tagalog song, but a Cebuano song.

Ako’y pobreng manananggot…


Mula Aparri… Hanggang Jolo

Theme song of the Eat Bulaga lunchtime TV show from 1979 to 2003.

Mula Aparri hanggang Jolo
Saan ka man ay halina tayo
Isang libo at isang tuwa
Buong bansa… Eat Bulaga!

From Aparri to Jolo
Wherever you are, let’s go
One thousand and one laughs
The whole country… Eat Bulaga! 

America The Beautiful – Coke’s Tagalog Translation

Translated by Coke for a Superbowl commercial

  ORIGINAL ENGLISH LYRICS 

O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountains’ majesty
Above the fruited plain!
America! America!
God shed his grace on thee

 COCA-COLA’S TAGALOG LYRICS 

O kay ganda, langit mo’y bughaw
Makulay mong palay
 Matayog na kabundukan
Sa ibabaw ng mga prutas
 America, America, pinagpala ka ng Diyos.
Biyaya mo’y hinahandog sa sandaigdigan.

Continue reading “America The Beautiful – Coke’s Tagalog Translation”

Kay Liit Lang Ng Mundo (Disney)

Hong Kong Disneyland’s multilingual It’s A Small World song with Filipina actress Nikki Gil singing the Tagalog part.

ORIGINAL ENGLISH LYRICS

It’s a world of laughter
A world of tears
It’s a world of hopes
And a world of fears
There’s so much that we share
That it’s time we’re aware
It’s a small world after all

CHORUS:

It’s a small world after all
It’s a small world after all
It’s a small world after all
It’s a small, small world

TAGALOG LYRICS

Ang mundo natin
may saya’t luha
May pag-asa,
takot, tawanan pa
Hindi tayo iba
Puso’y magkaisa
Kay liit lang ng mundo

KORO:

Kay liit lang ng mundo
Kay liit lang ng mundo
Kay liit lang ng mundo
Ang mundo natin…

Katy Perry’s Thinking of You (Tagalog Version)

Video has been removed by user.

Continue reading “Katy Perry’s Thinking of You (Tagalog Version)”