Filipino Folk Songs

Examples of popular Filipino folk songs in Tagalog:
Bahay Kubo, Sitsiritsit Alibangbang, Leron Leron Sinta, Paruparong Bukid, Magtanim ay Di Biro, Lulay, Aking Bituin

 awit
song

kanta
(Spanish-derived word)
song

awiting bayan
folk song

kantahing bayan
folk song

awiting Pilipino
Filipino song

Continue reading “Filipino Folk Songs”


Bahay Kubo (Folk Song)

You didn’t have a Filipino childhood if you can’t sing the Bahay Kubo song! ^_^

Continue reading “Bahay Kubo (Folk Song)”

The Coconut Song

Da Coconut Nut” song was written by Filipino composer Ryan Cayabyab, first popularized by the Filipino group Smokey Mountain, and performed spontaneously in 2017 on a United Emirates flight by the Baylor University Men’s Choir.

Continue reading “The Coconut Song”

Salidumay (Folk Song)

Salidumay is an indigenous folk song associated with the Igorot and Kalinga natives of the Cordillera Mountains in the northern part of the Philippines.


Continue reading “Salidumay (Folk Song)”

Magtanim ay Di Biro

“Planting is no joke” is a well-known Tagalog folk song in the Philippines!

As with most folk songs, there are many variations to the lyrics of Magtanim Ay Di Biro. 🙂


Continue reading “Magtanim ay Di Biro”

Leron Leron Sinta

Leron Leron Sinta is one of the most popular Tagalog folk songs in the Philippines. Every Filipino child knows how to sing it!

Click here for the Tagalog lyrics while listening!

Bakya Mo, Neneng

Click here to listen with written lyrics and glossary!

Paruparong Bukid (Folk Song)

Paruparong Bukid (Field Butterfly)

 TAGALOG SONG LYRICS

Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papaga-pagaspas
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya — uy!
May suklay pa man din — uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.

 
This song compares a dolled-up woman to a field butterfly flying down the road.