Paruparong Bukid (Folk Song)

Paruparong Bukid
Field Butterfly

 TAGALOG SONG LYRICS

Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papaga-pagaspas
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya — uy!
May suklay pa man din — uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.

 
This song compares a dolled-up woman to a field butterfly flying down the road.


Saan Ka Man Naroroon

This Tagalog love song’s title can be translated into English as “No Matter Where You Are.”

The singer heard here is Pilita Corrales.

Continue reading “Saan Ka Man Naroroon”

Bahay Kubo (Folk Song)

Continue reading “Bahay Kubo (Folk Song)”

Filipino Folk Songs

Examples of popular Filipino folk songs in Tagalog:
Bahay Kubo, Sitsiritsit Alibangbang, Leron Leron Sinta, Paruparong Bukid, Magtanim ay Di Biro, Lulay, Aking Bituin

 awit
song

kanta
(Spanish-derived word)
song

awiting bayan
folk song

kantahing bayan
folk song

awiting Pilipino
Filipino song

Continue reading “Filipino Folk Songs”

Tinikling Song

Widely known as the name of the Philippine bamboo dance, Tinikling is also the title of a song that compares the dance to love. It’s fun but dancing takes skill and those who aren’t careful will get caught between the bamboo poles!

Like many Filipino folk songs, there are variations to the words.

Here are three versions of Tagalog lyrics.

LYRICS TO TINIKLING SONG

ONE VERSION OF TINIKLING

Tayo’y magsayaw, irog ko, ng tinikling
Tulad ng sayaw ng lolo’t lola natin
Ang mga hakbang kung di pagbubutihin
Dalawang kawayan tayo’y iipitin

Kung magsasayaw ka giliw ng tinikling
Kumpas ng kawayan kahit mapatulin
Ang mga binti mo’y kay hirap hulihin
‘Sing ilap din ng puso mo sa paggiliw

At sa tinikling na tigib ng panganib
Ang hindi maingat iya’y maiipit
Pusong maharot ganyan din sa pag-ibig
Ang nakakamit paghakbang ay ligalig

Continue reading “Tinikling Song”

Leron Leron Sinta

Leron Leron Sinta is one of the most popular Tagalog folk songs in the Philippines. Every Filipino child knows how to sing it!

Click here for the Tagalog lyrics while listening!

‘Happy Birthday’ as ‘Hapi Bertdey’

Though the recording embedded here is a bit staid, this is usually a very funny and RAUCOUS “Happy Birthday” song that Filipinos sing… Being informal, this song has many lyric variations.

Continue reading “‘Happy Birthday’ as ‘Hapi Bertdey’”

Manang Biday (Ilocano Song)

Manang Biday is a famous Ilocano song.

Please note that Ilocano is a language that’s distinct from Tagalog. The song title refers to an “older sister” whose name is Biday.

Continue reading “Manang Biday (Ilocano Song)”