Mag-Exercise Tayo Tuwing Umaga

“Let’s Exercise Every Morning!” by Yoyoy Villame is a great song to get children moving in the morning!

Continue reading “Mag-Exercise Tayo Tuwing Umaga”


Uyayi, the Philippine lullaby

Sometimes spelled oyayi.

Another Tagalog word for ‘lullaby’ is hele.

Continue reading “Uyayi, the Philippine lullaby”

Bahay Kubo (Folk Song)

Continue reading “Bahay Kubo (Folk Song)”

Pamulinawen (Ilocano Song)

Pamulinawen is a folk song in Ilocano, a language distinct from Tagalog.

Pamulinawen is the name of a woman to whom the man is singing.

Continue reading “Pamulinawen (Ilocano Song)”

Tong, Tong, Tong, Tong Pakitong-Kitong

This is a very fun-sounding children’s song from the Philippines.

Continue reading “Tong, Tong, Tong, Tong Pakitong-Kitong”

Paruparong Bukid (Folk Song)

Paruparong Bukid
Field Butterfly

 TAGALOG SONG LYRICS

Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papaga-pagaspas
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya — uy!
May suklay pa man din — uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.

 
This song compares a dolled-up woman to a field butterfly flying down the road.

Saan Ka Man Naroroon

This Tagalog love song’s title can be translated into English as “No Matter Where You Are.”

The singer heard here is Pilita Corrales.

Continue reading “Saan Ka Man Naroroon”

Filipino Folk Songs

Examples of popular Filipino folk songs in Tagalog:
Bahay Kubo, Sitsiritsit Alibangbang, Leron Leron Sinta, Paruparong Bukid, Magtanim ay Di Biro, Lulay, Aking Bituin

 awit
song

kanta
(Spanish-derived word)
song

awiting bayan
folk song

kantahing bayan
folk song

awiting Pilipino
Filipino song

Continue reading “Filipino Folk Songs”