15 Best Poems of Jose Corazon de Jesus

Mga Halimbawa ng Tula ni Jose Corazon de Jesus

Kalupi ng Puso

Manggagawa

Puso, Ano Ka?

Isang Punungkahoy

Sa Pamilihan ng Puso

Sa Bilangguan ng Pag-ibig

Kamay ng Birhen

May Mga Tugtuging Hindi Ko Malimot

Ang Tren (The Train)
a Tagalog poem by Jose Corazon de Jesus

Ang Posporo Ng Diyos (The Matchstick of God)
a metaphorical Tagalog poem by Jose Corazon de Jesus

Bayan Ko (My Country)
a patriotic Tagalog poem by Jose Corazon de Jesus

Kahit Saan (Wherever)
a Tagalog love poem by Jose Corazon de Jesus

Agaw-Dilim (Twilight)
a Tagalog poem by Jose Corazon de Jesus

Itanong mo Sa Bituin (Ask the Stars)
a Tagalog love poem by Jose Corazon de Jesus

Ang Magandang Parol (The Beautiful Christmas Lantern)
a TagalogĀ  poem about a beloved grandfather