MATABANG

root word: tabang

matabang
insipid, lacking taste

Matabang ito. Dagdagan mo ng asin.
This barely has any taste. Add salt.

Ang kasalungat ng matabang ay malasa.
The opposite of flavorless is flavorful.


Unrelated to the above, the word is also the conjugated form of mataba.

mataba
fat

matabang baboy
fat pig