MASIPAG

root word: sipag, meaning ‘diligence’

masipag
hardworking

masipag
industrious

Masipag ang bata.
The child is hardworking.

Ang sipag mo!
You’re so hardworking!


KASABIHAN

Ang taong masipag, daig ang maagap.