MASEL

from English 
 
 
masel
muscle
 
 
This Filipino word has come into use only in the last few decades.
Before then, the word used was musklo, from the Spanish musclo.
 
ang muskulong quadriceps sa hita
the quadriceps muscle in the thigh

masel sa paa
foot muscle

masel sa puso
heart muscle (cardiac muscle)

paghina ng masel
weakening of muscle

sa loob ng masel
inside the muscle (intramuscular)

Anong klase ng masel?
What type of muscle?

babaeng muskulado
muscular woman

Masakit ang mga masel ko.
My muscles hurt.

nagpapadagdag ng masel sa katawan ng tao
increases muscle in the human body