MAMAYA

 
mamaya
later


Magkita tayo mamaya.
Let's see each other later.


Mamaya mo nang gawin.
Do it later.

 
Mamaya mo na lang gawin.
Just do it later.


Kita na lang tayo mamaya.
Let's just see each other later.
= See you later.
 
 

mamayang hapon
later this afternoon


mamayang gabi
later tonight
 

SMS: ma2ya
 
Slang: mamats


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!